Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

E   Onderzoeken en procedures tegen functionarissen van de VOC en opvolgende colleges

2   de gezaghebber over Java's Oosthoek D. van Hogendorp
Zie inv. nrs. 90 t/m 92.
263
Brief van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust P. van Overstraten betreffende de zaak D. van Hogendorp en een kwestie aangaande de gouverneur van Java J. van Reede tot de Parkeler
1798 juli 10, Weltevreden
1 stuk
264
Rapport en advies voor de Raad van Justitie gebaseerd op stukken en bewijzen ten laste van de geschorste gezaghebber over Java's Oosthoek, D. van Hogendorp. Afschrift
z.d.
1 stuk
265
Rapport door de gezaghebber over Java's Oosthoek D. van Hogendorp betreffende de bezwaren van kapitein J. de Freijn tegen een eerder rapport van Van Hogendorp[ over de berekeningen op het schip "de Elisabeth"
z.d.
1 stuk
Niet compleet.
266
Fragment van een journaal betreffende de verhuur van een schip aan de Compagnie en de controle op het schip door de gezaghebber van Java's Ooskust D. van Hogendorp
z.d.
1 stuk
Niet compleet.