Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

E   Onderzoeken en procedures tegen functionarissen van de VOC en opvolgende colleges

3   de adjunct-gecommitteerde tot en over de zaken van de inlander P.H. Lawick van Pabst
Zie inv. nr. 93.
267
Missive van de adjunct-gecommiteerde P.H. Lawick van Pabst, ingekomen bij gouverneur-generaal A.H. Wiese, houdende een verweer jegens tegen hem ingebrachte beschuldigingen door de Commissie tot de Bovenlanden
1806
1 stuk
Niet compleet.
268
Voorstel voor de Raad van Indië betreffende de benoeming van een commissie van onderzoek inzake de beschuldigingen ingebracht tegen de gecommitteerde P.H. Lawick van Pabst. Klad
ca. 1806-1807
1 stuk
269
Voorschrift en order volgens welke het onderzoek naar de beschuldigingen ingebracht tegen de gecommitteerde P.H. Lawick van Pabst dient te worden voortgezet. Klad
ca. 1806 - 1807
1 stuk