Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

F   Militaire aangelegenheden

1   stukken betreffende de staat der defensie
273
Memorie van commissaris-generaal S.H. Frijkenius betreffende de onkosten van troepen in dienst van de Compagnie en de zaak van kolonel Schafter
1795 november 21, Batavia
1 stuk
Niet compleet.
274
Rapport door de commissaris-generaal S.H. Frijkenius voor de vergadering van commissarissen-generaal naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie Daniëls naar de toestand bij het onderdeel Inlandse Militairen. Afschrift
1795 november 21
1 stuk
275
Verantwoording van A.C. Mom aan de commissarissen-generaal, de gouverneur-generaal en Raden van Indië, betreffende een door hem in de Raad van Indië voorgelezen nota, d.d. 3 december 1795, aangaande de staat van de defensie in Indië. Afschrift
z.d.
1 stuk
276
Rapport door de gouverneur-generaal P.G. van Overstraten betreffende de verdediging van Java en de invloed van een mogelijke val van de stad Batavia op de loyaliteit van de inlander. Afschrift
1797 september
1 stuk
Niet compleet.
277
Memorie van S. de Sandol Roy betreffende de staat der defensie in het algemeen en die van Java in het bijzonder. Concept
ca. 1806 - 1807
1 stuk