Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

F   Militaire aangelegenheden

2   de opstand te Cheribon
278
Rapport van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust N. Engelhard voor gouverneur-generaal en raden aangaande de opstand te Cheribon
ca. 1805
1 stuk
Niet compleet.
279
Missive van S. de Sandol Roy aan gouverneur-generaal A.H. Wiese houdende beschouwingen over de voor-en nadelen van een respectieve capitulatie of retraite van de troepen te Cheribon. Afschrift
1805 augustus 31
1 stuk
280
Missive van S. de Sandol Roy aan gouverneur-generaal A.H. Wiese en raden van Indië betreffende de kritiek van S.H. Rose op de verdediging van Cheribon. Afschrift
1805 december 17, Weltevreden
1 stuk
281
Nota betreffende de militaire activiteiten in het Cheribonse
1806 juni-juli
1 stuk
282
Notitie betreffende een aan S.H. Rose gedaan verzoek tot het geven van diens overwegingen ten aanzien van de oorzaken van de opstand en de mogelijke oplossingen de ontstane situatie
1806 juli 14
1 stuk