Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

F   Militaire aangelegenheden

3   procedures tegen militairen

a   kolonel J.P.H. Filz
283
Afleveringen van de Batavische Koloniale Courant, no. 31, houdende een verslag van de zaak tegen J.P.H. Filz, kolonel en gewezen commandant militair van de Molukken. Gedrukt
1810 augustus 3, Batavia
1 stuk