Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

F   Militaire aangelegenheden

3   procedures tegen militairen

b   luitenant-kolonel Mahieu
284
Missive ingekomen bij gouverneur-generaal A.H. Wiese en raden van Indië betreffende de casuspositie van luitenant-kolonel Mahieu. Afschrift
1807 januari 23
1 stuk
285
Rapport door de gouverneur-generaal A.H. Wiese voor de Raad van Indië in antwoord op een juridisch advies betreffende de casuspositie van luitenant-kolonel Mahieu. Concept
1807 februari 6
1 stuk