Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

F   Militaire aangelegenheden

3   procedures tegen militairen

c    kapitein-luitenant T. IJrons
287
Rapport door de commissaris-generaal S.H. Frijkenius voor de vergadering der commissarissen-generaal betreffende de remonstrantie van de Raad van Justitie in de zaak tegen de kapitein-luitenant T. IJrons. Afschrift
1795 mei 16, Batavia
1 stuk
287
Rapport door de commissaris-generaal S.C. Nederburgh voor de vergadering der commissarissen-generaal betreffende de remonstrantie van de Raad van Justitie in de zaak tegen de kapitein-luitenant T. IJrons. Afschrift
1795 mei 23, Batavia
1 stuk
288
Memorie van de commissaris-generaal S.C. Nederburgh betreffende het rapport uitgebracht door de commissaris-generaal S.H. Frijkenius, d.d. 16 mei 1795, aangaande de zaak tegen de kapitein-luitenant T. IJrons. Afschrift
1795 juni 27, Batavia
1 stuk
298
Memorie van de commissaris-generaal S.H. Frijkenius in antwoord op de memorie van Commissaris-generaal S.C. Nederburgh, d.d. 27 juni 1795, in de zaak tegen de kapitein-luitenant T. IJrons. Afschrift
1795 juli 10, Batavia
1 stuk