Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

II   Stukken betreffende personen

B   D. van Hogendorp

1   ingekomen en minuten van uitgaande brieven
292
Briefwisseling tussen de raad extra-ordinaris P. van de Weert en de resident te Japara D. van Hogendorp betreffende de overname van het residentschap te Japara door IJ.H.F Vincent. Afschrift en minuut
1794 januari 4 - februari 15 en z.d.
1 stuk
293
Briefwisseling tussen de gouverneur van Java's Noord-Oostkust P.G. van Overstraten en D. van Hogendorp betreffende de overname van het residentschap te Japara door IJ.H.F Vincent. Afschrift en minuut
respectievelijk 1794 januari 15 en z.d.
1 stuk
294
Briefwisseling tussen S.C. Nederburgh en D. van Hogendorp betreffende de staat van de inlandse militie en de mogelijke benoeming van P. Van de Weert tot gouverneur van Java. Afschrift en minuut
respectievelijk 1795 juni 30 en juli 15
1 stuk
295
Brief van de commissaris-generaal S.C. Nederburgh betreffende de vacature voor het gouverneurschap van Java's Noord Oostkust. Afschrift
1796 april 6
1 stuk
296
Minuten van uitgaande brieven aan commissaris-genraal S.H. Frijkenius
1796 april 8 - augustus 23, Soerabaya
1 omslag