Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

II   Stukken betreffende personen

B   D. van Hogendorp

2   geschriften
297
Biografische aantekeningen ter verdediging van hemzelf opgesteld. Oorspronkelijke titel: "Korte levensschets, benevens eene ontrouwing van zijne Zeedelijke en Staatkundige gevoelens en Handelingen". Met een voorbericht en afscheidsgroet aan de burgers van Soerabaya. Afschriften
1798 februari 12 en 1798 februari 20
2 stukken
298
Memorie betreffende de toestanden in Indië. Oorspronkelijke titel: "Korte en Vrije Aanmerkingen van den tegenwoordigen Staat der Oost-Indische Maatschappij en de Belangen van den Staat in de Oost-Indische Bezittingen en Handel"
z.d.
1 stuk
299
Memorie betreffende de toestanden in Indië. Oorspronkelijke titel: "Aan het volk van Nederland en deszelfs vertegenwoordigers". Afschrift
z.d.
1 stuk
Zie ook: Advertentie aan zijne landgenoten.Betrekkelijk onderscheiden gedrukte stukken in de jaren 1799, 1800 en 1801, uitgegeven op naam van D. van Hogendorp. Den Haag, 1802.
300
Memorie tot zijn verdediging. oorspronkelijke titel: "Voorlopige Verdediging". Afschrift
z.d.
1 stuk
Niet compleet.