Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

III   Stukken betreffende de zaak Tjoenko
Zie inv. nrs. 94 en 95.
301
Rekest van J.M. van Beusichem aan de raad extra-ordinaris J.M. Baljee en schepenen van Batavia, waarin hij verzoekt de zaak Tan Tjoenko bij de Hoge Raad van Justitie voor te brengen. Met gunstig appointement. Afschrift
1806 maart 4
1 stuk
302
Verklaringen van getuigen, opgemaakt voor de raden van justitie A.C. Hartman en M.C. Meppen in tegenwoordigheid van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse. Afschriften
1806 maart 5
1 omslag
303
Rekest van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse aan de Hoge Raad van Justitie waarin deze verzoekt een commisie van onderzoek in te stellen naar de mishandeling van de chinees Tan Tjoenko. Met gunstig appointement. Afschrift
1806 maart 5
1 stuk
304
Proces-verbaal, opgemaakt door de deurwaarder voor de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse, van de dagvaarding van de slaven van mr. A.C. Canter Visscher
1806 maart 8
1 stuk
305
Proces-verbaal, opgemaakt door de deurwaarder voor de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse, van de dagvaarding van de slaven van mr. A.C. Canter Visscher
1806 maart 12
1 stuk
306
Akte van attestatie van de chirurgijn J.F. Kiesart betreffende de aard van de verwondingen van de chinees Tan Tjoeko
1806 mei 3, Batavia
1 stuk
307
Proces-verbaal houdende een verklaring van de chirurgijn J.F. Kiesart aangaande de mishandeling van de chinees Tan Tjoenko
1806 mei 5
1 stuk
308
Verklaring van mr. A.C. Canter Visscher
1806
1 stuk
309
Eis en conclusie van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse, voor president en raden van justitie. Afschrift
1806 juni 30
1 stuk
310
Verslag van de "commissarissen van kleijne saecken" betreffende het niet ten uitvoer gelegde vonnis tegen een slaaf van mr. A.C. Canter Visscher, genaamd Philander. Afschrift
1810 september 3-10
1 stuk