Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Stukken waarvan het verband met de collectie niet aangetoond kan worden
317
Verslag van meteorologische waarnemingen door de heer R.J. Gordon betreffende de meteorolgie in het algemeen en het weer aan de Kaap de Goede Hoop in het bijzonder
18e eeuw
1 stuk
318
Memorie betreffende de staat van rivieren, kanalen en grachten in de nabijheid van Batavia
1793 oktober 27
1 stuk
Niet compleet.
319
Vertaling van een extract uit een verslag, bestemd voor het Hof van Frankrijk, van een exploratiereis naar een Englese volksplanting op het eiland Pulo Penang op de kust van Quenda
1787
1 stuk
320
Brieven van C. Klintberg aan een Zweedse diplomatieke vertegenwoordiger in de Verenigde Staten. Afschriften
1799 mei 3, 8, 27, Stockholm
1 stuk
In het Zweeds.
321
Stukken betreffende het ontslag uit de eed tot zaken van oorlog
1807 april 17 en z.d.
2 stukken
322
Missive van de heer N. aan I.T. Trüter betreffende de sombere vooruitzichten voor de koloniën en het vaderland. Afschrift
1808 juni
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 66.
323
Missive van V. Kosloff aan de J. Swift inzake diens aanstelling tot agent van de Pruisische Legatie te Alexandria V.S.
1812 februari 16, Philadelphia
1 stuk
In het Frans.
324
Stuk houdende een interpretatie, door P.S. du Ponceau, van een Amerikaanse wettekst inzake een embargo op schepen van de Verenigde Staten vijandig gezinde mogendheden
1812 oktober 12, Philadelphia
1 stuk
In het engels.
325
Memorie betreffende de verandering van de bestuursstructuren in Nederlands-Indië die nodig zullen zijn na het herkrijgen van de koloniën
ca. 1814
1 stuk
Niet compleet.
326
Memorie betreffende het armoedevraagstuk
z.d.
1 stuk
Niet compleet.
327
Memorie betreffende een memorie van H.W. Daendels aangaande de aard van de inlander en het systeem van gedwongen cultures
z.d.
1 stuk
Niet compleet.
328
Memorie betreffende de toestand van Java en een ontwerp tot verbetering van het bestuur van dat gebied. Oorspronkelijke titel: "Proeve of schets over de tegenwoordigen Staat van Java en ontwerp tot verbetering tot dies Bestier"
z.d.
1 stuk
Niet compleet.
329
Memorie betreffende ontslag van fideï-commis erfstelling over de hand in de zaak Van der Linden
z.d
1 stuk
Niet compleet.
330
Scheepsbestek voor een reis door Straat Makassar, ten oosten van de Filippijnen, naar China. Afschrift
z.d.
1 stuk