Archief van de familie Moens 1586 - 1891
familie Moens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Stukken van genealogische en heraldische aard
1-7
Genealogiëen, ten dele voorzien van wapentekeningen, en genealogische aantekeningen betreffende de familie (Isebree) Moens en aanverwante families
18e - 20e eeuw
7 omslagen
1
(Isebree) Moens
2
Moens
Geen aantoonbare relatie met de familie van wie dit archief afkomstig is
3
Ra(c)ket
4
Rethaan
5
Hazard
6
Swin(n)as
7
Metternach