Archief van de familie Moens 1586 - 1891
familie Moens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van leden van de familie Moens

B.2    Afzonderlijke familieleden

B.2.1    Adriaan Moens
ouders: Josias Moens en Petronella van der Mast
10
Gedicht voor Adriaan Moens van zijn vader bij zijn vertrek naar Oost-Indië, met bijbehorende brief
1751 januari 3
2 stukken
11
Uittreksel uit het doopboek van de Nederduitse of Hollandse gemeente te Colombo betreffende de kinderen van Adriaan Moens en Sara Maria Ra(c)ket
1764 - 1768, 1783 november 24
1 stuk
12
Brief van paus Clemens XIV aan de gouverneur van Malabar, waarin hij zijn dankbaarheid betuigt voor diens bescherming van de aldaar levende christenen, in het bijzonder de rooms-katholieken, met bijbehorende afschriften en vertaling in het Nederlands
1772 juli 23
1 charter en 1 omslag
Het zegel is blijkens het onderschrift van Pieter Josias Moens "door de oudheid en transport uit de Indiën gebroeken"
13
Brief van Adriaan Moens aan zijn familieleden betreffende het conflict tussen de Oostindische Compagnie en de Nabab Haider Aly Chan
1776 december 15
1 stuk
Aangetroffen in nr. 14
14
Memorie van overdracht van Adriaan Moens als gouverneur en directeur van de kust van Malabar aan zijn opvolger
1781 april 18
1 deel
15
Ontwerpen van de grafstenen van Susanna Adriana Potken, overleden te Colombo 24 mei 1761, en van Sara Maria Raket, overleden te Colombo 2 april 1768, tezemen met hun jong overleden kinderen begraven in de Wolvendaalkerk te Colombo, met bijbehorende foto's van deze ontwerpen
1768, 1788
1 omslag
16
Lijst van de familiegebeurtenissen, aangelegd en bijgehouden door Adriaan Moens, in tweevoud
1697 - 1789
2 stukken
17
Brief van Adriaan Moens aan zijn zoon Pieter Jozias betreffende de familiepapieren, in tweevoud, bestemd voor zijn overige kinderen
1792 mei 17
2 stukken
18
"Extract missive aan mij geschreeven, nadat ik eens onbewimpeld mijn zeedelijk gemoedsgestel opgegeeven had", door Adriaan Moens
z.j.
1 stuk
19
Levensbeschrijving van Adriaan Moens, opgesteld door zijn zoon Pieter Jozias, met afschrift en geleidebrief
1837 mei
3 stukken
Aangetroffen in nr. 14
20
H.M.C. van Oosterzee, Adriaan Moens, directeur-generaal van Nederlandsch-Indië, gedrukt in tweevoud
z.j.
1 omslag
Vermoedelijk overdrukken uit de Zeeuwsche Volks-Almanak
21
Brieven van Jan Isebree Moens (aan H.C.M. van Oosterzee) betreffende de levensbeschrijving van zijn grootvader Adriaan Moens
1859
1 omslag