Archief van de familie Moens 1586 - 1891
familie Moens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van leden van de familie Moens

B.2    Afzonderlijke familieleden

B.2.2   mr. Jacobus Matthias Moens
22
Uittreksel uit het doopboek van de Nederduitse of Hollandse gemeente te Colombo betreffende de doop van Jacob (!) Matthias Moens op 21 februari 1768
1819
1 stuk
23
Gedicht van Petronella Moens op het huwelijk van mr. Matthias Moens en regina Elisabeth van Hoorn, gedrukt
1791 februari 14
1 deeltje
24
Olografisch testament van Regina Elisabeth Moens-van Hoorn
1833
1 stuk
25
Aantekening betreffende het graf nr. 27 op de begraafplaats te Zierikzee, waarin Jacobus Matthias Moens en Regina Elisabeth van Hoorn liggen begraven
z.j. (19e eeuw)
1 stuk