Archief van de familie Moens 1586 - 1891
familie Moens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van leden van de familie Moens

B.2    Afzonderlijke familieleden

B.2.3   mr. Adriaan Moens, heer van Bloois
26
Brief van Adriaan Moens van Bloois aan de familievergadering betreffende het opstellen van een genealogisch register, copie
1836 mei 25
1 stuk