Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck
Vrugt, A.
(c)1990
Nationaal Archief
Deze inventaris is geschreven in het Nederlands.
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archief van L.J. baron van Eck [levensjaren 1719-1765]
Periode:
1735-1765 (1777)
Archiefbloknummer:
1250
Omvang:
0,4 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag