Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Biografische gegevens over Lubbert Jan, baron van Eck
Lubbert Jan, baron van Eck, werd geboren in Velp op 26 maart 1719. Hij erfde van zijn vader de titels "baron" en "heer van Overbeek".
Op 31 maart 1732 kwam hij in dienst van de VOC-kamer Amsterdam als cadet, welke functie hij bleef vervullen tot en met 30 april 1735; hierna werd hij op 5 mei 1735 benoemd tot vaandrig.
Toen hij op 29 juni 1740 met het schip " 't Huis te Foreest" vanaf Texel naar Batavia vertrok, had hij de titel "onderkoopman" ; op 25 april 1741 kwam hij in Batavia aan, [1]waar hij, blijkens het scheepssoldijboek, [2]op 28 april aan land ging.
In de generale landmonsterrollen van de VOC van 1741 t/m 1746 wordt hij vermeld als "pennist buijten emploij" (schrijver zonder werk) in Batavia, [3]waar hij op 30 april 1747 voor het laatst werd betaald , zoals blijkt uit het scheepssoldijboek. [4]Hierna is hij naar Negapatnam vertrokken, waar hij op 30 juni 1747 al was, blijkens de generale restantlandmonsterrol van die datum. [5]
Uit de generale restantlandmonsterrol van 30 juni 1748 [6]valt op te maken dat hij toen inmiddels opperhoofd van Porto Novo was. In 1754 werd hij benoemd tot opperhoofd van Paliacatta; in deze laatste functie werd hij in 1754 bevorderd tot "koopman" en op 3 juni 1755 tot "opperkoopman".
Op 31 mei 1757 werd hij vervolgens benoemd tot secunde van Coromandel, maar bleef daarnaast opperhoofd van Paliacatta, waarna op 26 september 1758 zijn benoeming tot gouverneur van Coromandel volgde. Maar uit de geheime notulen van de Politieke Raad van Coromandel van 10 april 1759 blijkt dat hij pas op die dag het bestuur van zijn voorganger Steven Vermont heeft overgenomen. [7]
Tenslotte werd hij op 29 mei 1761 benoemd tot gouverneur van Ceylon. Uit het scheepssoldijboek [8]blijkt dat hij op 30 september 1761 voor het laatst werd betaald in Negapatnam, maar uit zijn kopieboek van uitgaande brieven [9]valt op te maken dat 20 oktober 1761 waarcshijnlijk de laatste dag was dat hij in Negapatnam was, omdat dat de datum is van zijn laatste uitgaande brief van daaruit. Uit de geheime notulen van de Politieke Raad van Ceylon van 7 december 1761 blijkt dat hij toen inmiddels in Colombo was, omdat hij als aanwezige wordt genoemd, [10]terwijl uit de geheime notulen van de Politieke Raad van 18 februari 1762 blijkt dat hij pas op die dag het bestuur over Ceylon van zijn voorganger Jan Schreuder heeft overgenomen. [11]Als gouverneur van Ceylon werd hij op 17 november 1762 tevens extraordinaris lid van de Raad van Indi√ę. Hij overleed, ongehuwd, op 1 april 1765 in Colombo, waar hij op 5 april werd begraven. [12]