Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Historische inleiding

De VOC in Azië en Afrika
Het hoogste gezag was voor de gouverneur-generaal en de Raad van Indië, die samen de Hoge Indiase Regering vormden. Deze was in Batavia gevestigd. De gouverneur-generaal was de eerste persoon in de Raad, maar mocht buiten de Raad om geen beslissingen nemen. De directeur-generaal was de tweede persoon en had het oppertoezicht over alle handel van de VOC in Azië. Het streven was om naast de gouverneur-generaal 6 ordinaris leden in de Raad te hebben, tussen wie de correspondentie met de verschillende vestigingen in Azië en Afrika was verdeeld, en 9 extraordinaris leden. Wanneer voor het nemen van beslissingen onvoldoende stemgerechtigde leden in Batavia waren, ging het stemrecht naar de aanwezige extraordinaris leden.
De Hoge Regering was in theorie ondergeschikt aan de Heren XVII, maar in de praktijk in de interne Aziatische en Afrikaanse zaken een oppermachtig en eigenmachtig bestuurscollege.