Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Historische inleiding

De VOC op Ceylon
Na eerdere kontakten van de Nederlanders met het Ceylonese koninkrijk Kandi in 1602 en 1612, verdreven ze tussen 1638 en 1658, als bondgenoten van dit koninkrijk, de Portugezen van het eiland, waarna ze in 1658 de Portugese haven Tuticorin aan de kust van Madura veroverden. De positie van de Nederlanders op Ceylon was geregeld door middel van een vedrag met Kandi. Door de beheersing van de zee tussen Ceylon en de kust, werd het bezit van Ceylon veilig gesteld en waren de Nederlanders in staat de handelsstroom van de oostkust van India naar de westkust en naar Ceylon onder hun toezicht te houden en deze in overeenstemming met hun belangen te regelen. Het strategische belang van Ceylon kwam voort uit het feit dat het met betrekking tot het vasteland een grote maritieme voorsprong had.