Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Historische inleiding

De VOC in Coromandel
Het bestuurscentrum van Coromandel, de oostkust van India, was aanvankelijk in Paliacatta gevestigd, maar werd in 1690 verplaatst naar Negapatnam.
De VOC had in de 18e eeuw (onder andere) de volgende factorijen in Coromandel: Negapatnam, Paliacatta, Masulipatnam, Petapuli of Nizapatnam, Tegenapatnam, Porto Novo, Karikal, Thirumulaivasal en Sadraspatnam.
Tegen het midden van de 18e eeuw waren de aktiviteiten van de Nederlanders in Coromandel aanzienlijk verminderd. Toch werden factorijen die niet meer winstgevend waren, niet gesloten, omdat de directeuren een conservatief beleid voerden, en omdat ze vreesden dat ze door de sluiting van factorijen de plaatselijke autoriteiten voor het hoofd zouden stoten. De Engelsen en Fransen breidden hun aktiviteiten en macht in Zuid-Coromandel steeds verder uit en stelden de macht van de Nederlanders in deze streek geleidelijk aan in de schaduw. Tijdens de Engels-Franse strijd om de heerschappij in Zuid-Coromandel (1740-1763), leed de Nederlandse handel zware verliezen. Nadat de Engelsen in 1763 deze strijd in hun voordeel hadden beslist, leidde de Nederlandse handel een kwijnend bestaan.
Tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1776-1783) veroverden de Engelsen in 1781 Negapatnam. Bij de vrede moesten de Nederlanders deze haven aan de Engelsen afstaan. Nu werd Paliacatta weer het bestuurscentrum van Coromandel. Door het verlies van Negapatnam werd de Nederlandse handel in Coromandel verlamd. Tijdens de Napoleontische oorlogen werden alle sporen van de Nederlandse aanwezigheid in Coromandel uitgewist
In Coromandel bestond de Politieke Raad uit de gouverneur, de secunde of hoofdadministrateur, de fiscaal, de tweede administrateur, de legercommandant, de tweede pakhuismeester, de cassier, de factuurhouder, de adigaar, de provisioneel onderkoopman, de ingenieur en de secretaris. De secunde hield de boeken van het centrale goouvernement bij en de tweede administrateur de boeken van Negapatnam. De ingenieur was verantwoordelijk voor het fort in Negapatnam.
In Paliacatta waren de volgende dienaren aanwezig: een opperhoofd, een tweede man, een muntcommissaris, een fiscaal en tolboekhouder, een pakhuismeester, een factuuurhouder, twee assistenten, waarvan één cassier, drie "soldaten of matrozen aan de pen" en een geweldige [1]bij de fiscaal.