Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Gegevens over het archief
De stukken die bij het archief van Van Eck horen , zijn in de loop van de tijd verspreid geraakt over drie archieven: het persoonsarchief Van Eck, het familiearchief van Panthaleon van Eck, die beide bij de Eerste Afdeling van het Nationaal Archief zijn te vinden, en het archief van de familie Van Voërst van Lynden, dat zich in het Rijksarchief in Gelderland bevindt.
In India bevinden zich de memories van overgave van Steven Vermont, Van Ecks voorganger als gouverneur van Coromandel, en Jan Schreuder, Van Ecks voorganger als gouverneur van Ceylon, aan van Eck, zoals blijkt uit de "Lijst der oude boeken van de voormalige Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ter kuste Coromandel 1702 - 1795" van J. van Kan, blz. 17 en 52. Deze lijst is verschenen in "Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", deel 71 (Bandoeng, 1932). De memorie van overgave van Vermont is van 1758 en die van Schreuder van 17 maart 1762. Een duplikaat van de memorie van overgave van Schreuder is te vinden in VOC inv. nr. 3029, op folio's 130-423, terwijl een Engelse vertaling ervan van E. Reimers, met de Nederlandse tekst eraan toegevoegd, is verschenen in Colombo in 1946. Een samenvatting van deze memorie van overgave staat in "History of Ceylon" (Colombo, 1847) van George Lee, op blz. 184-199.
In Sri Lanka bevinden zich zowel bij Van Eck ingekomen, als van hem uitgegane stukken. Deze zijn beschreven in de inventaris van M.W. Juriaanse ( zie literatuurlijst), inv. nrs. 2901, 4881, 4894, 4930, 4931, 4938, 4941 en 4942. Verder zijn er twee stukken met betrekking tot de nalatenschap van van Eck ( inv. nr. 3194).
Het persoonsarchief loopt over de periode 1749-1769; er zitten namelijk óók stukken bij betreffende zijn nalatenschap. Het is niet compleet, want er zijn bijvoorbeeld geen stukken uit het jaar 1750.
Dit persoonsarchief heeft vóór overbrenging berust in de collectie L.J. de Petit (1790-1853), die is aangekocht door het (Algemeen) Rijksarchief op 7 november 1853 op de veiling Nijhoff. Deze datum en plaats van aankoop staan vermeld in de inventaris van de collectie L.J. de Petit, in "Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven" (VROA) van 1923, eerste deel, en in de aanwinstenlijst van het (Algemeen) Rijksarchief van 1853. Uit de bovengenoemde inventaris en VROA valt op te maken dat het archief is overgebracht naar een andere collectie. Deze andere collectie is de aanwinstencollectie van de Eerste Afdeling van het Nationaal Archief.
Dit archief is eerder gedeeltelijk geïnventariseerd: het is beschreven als aanwinst 1853 B II 2 t/m 6. Deze beschrijving staat in de inventaris van de aanwinstencollectie van de Eerste Afdeling van het Nationaal Archief.