Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de inventarisatie
Omdat de eventuele oude orde niet herkenbaar was, heb ik het archief zelf moeten ordenen. Hiervoor is geen standaard ordeningsschema beschikbaar, maar er zijn archieven van andere VOC-dienaren geïnventariseerd die als voorbeeld konden dienen. Dit zijn de volgende particuliere archieven: Becker, Cnoll, Van Kal, Van Polanen en Valckenier.
Omdat er óók stukken van persoonlijke aard in het archief zitten, heb ik gekozen voor een indeling in stukken van persoonlijke aard en stukken van ambtelijke aard. De stukken van ambtelijk aard zijn ingedeeld per functie. De ingekomen stukken zijn chronologisch geordend.
Er is, waarschijnlijk door een negentiende-eeuwse archivaris, een toegang gemaakt op een deel van het archief, door middel van een index op afzenders, die uitsluitend van toepassing is op de bij Van Eck ingekomen brieven die door de maker van de index zijn genummerd ( dus niet op de overige ingekomen brieven). De nummering is willekeurig, want er zitten geen opvallende verschillen tussen brieven mét een nummer en brieven zónder een nummer. De index is helaas niet compleet en dus niet bruikbaar. Deze index is waarschijnlijk niet van De Petit, want er staan géén nummers op de stukken in de collectie De Petit zijn blijven berusten.
Tussen de ingekomen brieven zitten verschillende duplikaten. De verklaring hiervoor is dat men in de 18e eeuw het origineel van een brief naar Azië met het ene schip verzond en duplikaten met andere schepen, omdat er altijd een kans was dat een schip verging.
De stukken in het Perzisch en het Pehlewi kunnen bij dit archief blijven, omdat er op grond van een Nederlandse vertaling van één van de stukken en het feit dat op een ander van deze stukken de naam van Van Eck staat, enig verband met dit archief kan worden vermoed. De stukken in het Pehlewi kunnen niet worden ontsloten, omdat het Pehlewi een oude, dode Perzische taal is, die bovendien al lang niet meer wordt onderwezen, terwijl het voor het ene stuk in het Perzisch niet de moeite waard is om het te ontsluiten.
Van een aantal in de rubriek "Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is" is het zeker dat ze niet bij dit archief horen.
In deze inventaris zijn de stukken die in de beide familiearchieven zijn te vinden (zie bij "Gegevens over het archief"), beschreven onder blanco nummers. Enkele kleine rubrieken bestaan zelfs alleen uit een beschrijving met een blanco nummer.