Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag
Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck.
nummer toegang 1.10.106, inventarisnummer...
VERKORT :
NA, Archief L.J. van Eck, 1.10.106, inv. nr....