Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Gebruikte literatuur:
Arasaratnam, S., "De VOC in Ceylon en Coromandel in de 17de en 18e eeuw", in: M.A.P. Meilink-Roelofsz. De VOC in Azië. Haarlem 1976 Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. F.W. Stapel en C.W.Th., baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, Boek 2, deel 2, blz.100 en 138-140. s'- Gravenhage 1927-1954 Gaastra, F.S., De Geschiedenis van de VOCBlz.18-20, 61-63 en 71 Haarlem 1982 Gaastra, F.S., "Ceylon als "handelscomptoir"vande VOC", in: Het Machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.Blz. 32 en 35 's-Gravenhage 1988 Jurriaanse, M.W., Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon 1640-1796Blz.10-20 en 314-315 Colombo 1943 Wijnaendts van Resandt, W., De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in AziëBlz.81-82 Amsterdam 1944 Zwier, W., Het verdrag van 1766 tusschen de O.I. Compagnie en den vorst van KandiBlz.22-77 Amsterdam 1927
Alle boeken die in deze literatuurlijst en elders in de inleiding worden genoemd, kunnen worden geraadpleegd in de bibliotheek van het Nationaal Archief.