Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken van persoonlijke aard

1   Stukken betreffende privé-handel
1
Rekeningafschriften van zijn rekening-courant met Albert Nack en zijn eigen rekening-courant.
1756 mei 4 en 1758 maart 8
1 omslag
2
Uitgaande brief, gericht aan de heer Verquet in Pegu, over het feit dat hij geen geschikte koopwaren voor Pegu heeft kunnen sturen, maar daarom nu een som geld stuurt. Afschrift.
1758
1 stuk.
3
Authentiek uittreksel uit het verkoopboek van de verkoopmeesters van Batavia, aangaande de verkoop van was voor Van Eck op 1 augustus 1759 en de opbrengst hiervan.
1759 oktober 8
1 stuk
4
Contract, gesloten tussen het gouvernement van Tranquebar, Van Eck en de heer La Beaume, waarbij het gouvernement van Tranquebar het schip de "Koning van Denemarken", van de Deense Oostindische Compagnie, verhuurt voor een handelsreis van Tranquebar naar de Nicobar Eilanden, Pegu en Bengalen en terug naar Tranquebar, waarin Van Eck voor de helft belanghebbende is en de Deense Oost-Indische Compagnie en de heer La Beaume ieder voor een kwart belanghebbende zijn. Grosse.
1761 maart 10
1 stuk
5
Opdrachten tot betalingen aan zijn broers Aland en Jacob Willem van Eck en de heer Salinières, tevens bevestigingen van de betalingen aan zijn broers. Met bijlagen.
1761-1762
1 omslag
6
Wissel daarbij aan de Heren Zeventien wordt opgedragen een grote som geld te doen betalen aan Jean Salinières na afloop van de najaarsverkoop van 1764, tevens bevestiging van het feit dat het geld is uitgeteld door de eerste verkoopmeester van Batavia. Authentiek afschrift.
1763 oktober
1 stuk
---
Rekest van Aland en Jacob Willem van Eck, als gemachtigen van hun broer Lubbert Jan, aan Gedeputeerde Staten van het kwartier van Nijmegen, betreffende aan laatstgenoemde getransporteerde obligaties. Met beschikking.
1763 november 23
 
Zie: familiearchief van Panthaleon van Eck, inv.nr. 57.
7
Lijst van goederen die aan de koning van Pegu zullen worden geschonken,
z.d.
1 stuk