Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken van persoonlijke aard

3   Stukken betreffende overlijden en nalatenschap
---
Kennisgeving van het overlijden van Lubbert Jan van Eck, heer van Overbeek, Raad extraordinair van Nederlands-Indië, gouverneur en directeur van Ceylon. Gedrukt.
1765 april 1
 
Zie: familiearchief van Panthaleon van Eck, inv. nr.58.
---
"Project tot de plegtige uytvaart van den Hoog Welgeboren Heer Lubbert-Jan Baron van Eck; Raad Extraordinair van Nederlands-Indië, Gouverneur en Directeur van 't Eyland Ceilon met dies onderhorigheden, overleden den eersten April Anno 1765. Colombo den 5. April 1765." Gedrukt.
z.d.
 
Zie: familiearchief van Panthaleon van Eck, inv. nr.59.
10
Stukken betreffende de nalatenschap van Lubbert Jan van Eck,
1765-1767 en 1769
1 omslag
---
Brieven betreffende overlijden en regeling der nalatenschap van Lubbert Jan van Eck, heer van Overbeek, gouverneur van Ceylon, door de executeurs van diens testament te Colombo aan de erfgenamen gericht. Met bijlagen.
1765-72
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 60.
---
Stukken betreffende de nalatenschap van Lubbert Jan van Eck te Colombo.
1765-1777
 
Zie: het archief vande familie Van Voërst van Lynden, inv.nr.106. Dit archief is aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland.
---
Stukken betreffende een proces tussen David Coenraad Vick, opperkoopman te Coromandel c.s. en de testamentaire executeurs van Lubbert Jan van Eck, gouverneur van Ceylon,over de betaling van de eerstgenoemden van hun aandeel in de opbrengst van de zeven kisten Bengaals lijnwaad, in 1760 ten verkoop naar Batavia gezonden. Met bijlagen.
1766-67
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 61.
---
Rekest van de erfgenamen van Lubbert Jan van Eck, gouverneur van Ceylon, aan Gedeputeerde Staten van het kwartier van de Veluwe, om vrijstelling van de impost van collateraal voor na diens overlijden voor zijn rekenig aangekochte goederen. Met beschikking van 1766 december 18. Met bijlagen.
z.d.
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 63.
---
Stukken betreffende de liquidatie van de nalatenschap van Lubbert Jan van Eck, gouverneur van Ceylon.
1766 december 27 en 1779 augustus 27.
 
Zie familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 62.
---
Rekest aan de magistraat van Arnhem, betreffende regeling der voogdij over de minderjarigen Anna Margaretha en Jan Carel van Eck, ter gelegenheid van de verdeling der nalatenschap van hun oom Lubbert Jan van Eck.
1767 januari 2
 
Zie: familiearchief van Panthaleon van Eck, inv. nr. 64.
11
Eis en conclusie in een proces tussen David Coenraad Vick c.s. en de testamentaire executeurs van Lubbert Jan van Eck, over de betaling aan eerstgenoemden van hun aandeel in de opbrengst van (zeven kisten) Bengaals lijnwaad, in 1760 ten verkoop naar Batavia gezonden.
1767
1 stuk
Niet compleet. Zie ook familiearchief van Panthaleon en Eck, inv. nr. 61.
---
Akte van scheiding van de nalatenschap van Lubbert Jan van Eck, heer van Overbeek, gouverneur van Ceylon. Concept.
c.1769
 
Zie familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 65; zie daarvan ook inv. nr. 67.
---
Inventarissen van de nagelaten goederen van Lubbert Jan van Eck, heer van Overbeek, gouverneur van Ceylon.
1769 maart 20 en 1777 februari 25
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 66.
---
Akten van scheiding van de nalatenschap van Lubbert Jan van Eck, heer van Overbeek, gouverneur van Ceylon.
1769 maart 30 en 1777 februari 27
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv. nr. 67; zie daarvan ook inv. nr. 65.