Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

1   Cadet (1732 maart 31-1735 april 30)
---
Getuigschrift voor Lubbert Jan van Eck na een driejarige dienst als cadet.
1735 april 30
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 52.