Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

2   Vaandrig (1735 mei 5-?)
---
Akte van aanstelling van Lubbert Jan van Eck tot vaandrig.
1735 mei 5
 
Zie: het archief van de familie Van Voërst van Lynden, inv. nr. 105. Dit archief is aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland.