Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

3   Onderkoopman (1740-1747)
---
"Lijste en reglement van 't geene de Kameren zullen vermogen toe te staan...aan een Onder-Koopman...van hier na Indiën varende...mede te nemen." Gedrukt.
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr. 53.