Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

4   Opperhoofd van Porto Novo (1748-1754)
12
Ingekomen brieven.
1749 en 1751-1754
1 omslag