Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

5   Opperhoofd van Paliacatta (1754-1757 mei 30).
13-16
Ingekomen brieven. Hieronder 2 duplikaten.
1754 - 1757
2 omslagen en 5 stukken
13
1754
2 stukken
14
1755
 
15
1756
 
16
1757
3 stukken
---
Bevordering van Lubbert Jan van Eck tot opperkoopman der V.O.C.
1755 juni 4
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv.nr.54.
17
Brief van de heer D'Horombère,
z.d.
1 stuk