Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

7   Gouverneur van Coromandel (1758 september 26-1761 mei 28)

a   Stukken betreffende de aanstelling
---
Akte van aanstelling van Lubbert Jan van Eck tot gouverneur en directeur der kust van Coromandel.
1758 september 26
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv. nr.56.
---
Commissiebrief voor Lubbert Jan van Eck tot gouverneur en directeur van de kust van Coromandel.
1758
 
Zie: het archief van de familie Van Voërst van Lynden, inv.nr. 103. Dit archief is aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland.