Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

7   Gouverneur van Coromandel (1758 september 26-1761 mei 28)

b   Correspondentie
25-28
Ingekomen brieven. deels duplikaten.
1758-1761
2 omslagen en 2 pakken
25
1758
1 omslag
26
1759
 
27
1760
 
28
1761
1 omslag
---
Ingekomen brieven. Met bijlagen.
1758 - 61
 
Zie: familiearchief Van Panthaleon van Eck, inv. nr.55.
---
Kopieboek van uitgaande brieven, in zijn functies van secunde van Coromandel, gouverneur van Coromandel en gouverneur van Ceylon.
1758 juni-1762 maart, 1763 maart-juli, 1764 juni-1765 januari
 
Zie inv.nr. 20
29
Brieven van Jan Visscher uit Palicol en J. Theodrick uit Masulipatnam.
1760 augustus 25 en z.j., augustus 10
2 stukken