Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

7   Gouverneur van Coromandel (1758 september 26-1761 mei 28)

c   Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
30
Stukken in het Perzisch en het Pehlewi (een oude Perzische taal), vermoedelijk betreffende tussen inlandse vorsten en de VOC gesloten overeenkomsten.
1759 en z.d.
1 omslag
31
Bericht uit de "London Gazette" over de dood van prinses Anna, de moeder en voogdes van de minderjarige stadhouder Willem V en zijn zuster Carolina en regentes voor Willem V, en de opvolging als voogd van Willem V en Carolina door hertog Lodewijk van Brunswijk-Wolfenbüttel. Met hierachter een berichtje over het feit dat meer dan 90 Nederlandse koopvaarders op het punt staan naar de Franse Westindische eilanden te zeilen, onder convooi van vier oorlogsschepen. Afschrift.
1759
1 stuk
32
Uittreksels uit brieven, die informatie geven over oorlogshandelingen tussen Engelse en Fransen in Azië, Canada en Europa ( in 1759 en 1760), de aankomst van versterkingstroepen voor de Engelsen in India, gebeurtenissen in het noorden van India en een vergadering van de Staten van Holland in juni 1759.
1760
1 omslag