Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

8   Gouverneur van Ceylon (1761 mei 29 - 1765 april 1)

a   Stukken betreffende de aanstelling
---
Akte van aanstelling van Lubbert Jan van Eck tot gouverneur van Ceylon.
1761
 
Zie: het archief van de familie Van Voërst van Lynden, inv. nr.104. Dit archief is aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland.