Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken van ambtelijke aard

8   Gouverneur van Ceylon (1761 mei 29 - 1765 april 1)

b   Correspondentie
---
Kopieboek van uitgaande brieven, in zijn functies van secunde van Coromandel, gouverneur van Coromandel en gouverneur van Ceylon.
1758 juni-1762 maart, 1763 maart-juli, 1764 juni-1765 januari
 
Zie inv.nr.20
33-37
Ingekomen brieven. Hieronder enkele duplikaten.
1761 - 1765
5 omslagen
33
1761
 
34
1762
 
35
1763
 
36
1764
 
37
1765
 
38
Minuten van uitgaande brieven naar Europa, Kaap de Goede Hoop en Batavia.
1764 januari, april-mei
1 band