Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   Stukken betreffende een vroegere poging tot inventarisatie
39
Index op briefschrijvers van een deel van de ingekomen brieven, zowel van ambtelijke, als van persoonlijke aard.
19e eeuw
1 omslag
Niet compleet