Inventaris van het archief van Lubbert Jan, Baron van Eck, 1719-1765
Lubbert Jan, Baron van Eck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
40
Stukken aan de kamers Amsterdam, Rotterdam en Delft en de VOC-dienaren Iman Willem Falck, Jacobus Geltens, Anthonij Huijsman en Andries Roelofsz. van Langezond.
1706, 1726, 1728, 1729, 1741, 1765 en z.d.
1 omslag
n.b. Het stuk aan Iman Willem Falck is niet compleet.
41
Brief van een officier op het Franse schip "Achilles" aan een heer in India, verstuurd vanaf Kaap de Goede Hoop, waarin hij zegt dat het plan dat hij gaat uitvoeren, aanvankelijk voor rekening van hem en zijn vrienden zou worden uitgevoerd, maar dat de koning tot wie hij zich had gericht om schepen te krijgen, zijn plan zo goed vond dat deze het plan wilde bekostigen. Afschrift.
1759
1 stuk
42
Authentiek uittreksel uit het verkoopboek van de verkoopmeesters van Batavia, aangaande de verkoop van lijnwaden door de executeurs van het testament van Dithard van Rheden op 31 december 1759 en de opbrengst hiervan.
1760 januari
1 stuk
43
Minuut van een uitgaande brief, waarin luitenant-kolonel Roussel, kapitein Wiskonn, kapitein Van der Hoeven en kapitein-luitenant Etienne worden beoordeeld.
z.d.
1 stuk
44
Aantekeningen in onbekend schrift, ondertekend door Paulo Sardijnssen en de heer Verquet.
z.d.
 
45
Uittreksel uit en vertaling van een brief uit het leger van prins Ananda Rasoe, door een vriend van soukaar Letjeme Daassoe aan deze laatste geschreven.
z.d.
1 stuk
46
Aantekeningen in het Engels betreffende de aankomst van troepenversterkingen.
z.d.
1 stuk
47
Goederenlijst in het Portugees.
z.d.
1 stuk