Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans
J. de Hullu
©1919
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Verzameling stukken, voor het meerendeel afkomstig van mr. Pibo Anthony Brugmans (levensjaren 1769-1851) en diens zoons mr. Anthonius Brugmans (levensjaren 1799-1877)
Periode:
1612-1870
Archiefbloknummer:
1140
2,3 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
P.A. Brugmans: advocaat der VOC te Amsterdam, 1793-1796. A. Burgmans: lid van de Commissie van belanghebbende bij de Surinaamse landbouw, 1848-1864. Bevat ambtelijke stukken, tevens van mr. D.A. Meerman van der Goes, advocaat der VOC 1776-1784 en van Ph.H. de Haart, equipagemeester te Batavia 1784-1792.