Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Beperkingen aan het gebruik
Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden. Een opgave van de desbetreffende inventarisnummers op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet een permanente situatie vormen (restauratie, verfilming, etc ). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake.