Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag, Verzameling stukken meerendeel afkomstig van mr. Pibo Anthony Brugmans en diens zoon mr. Anthonius Brugmans, nummer toegang 1.10.13, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Verzameling Brugmans, 1.10.13, inv nr ....