Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

1º    Vergadering van Zeventien
1
Punten van beschrijving voor de vergadering van 23 october 1780
2
Repertorium van de in de vergaderingen af te doene en behandelde zaken
1793-1796
1 pak
3
Korte notulen van de vergaderingen en besognes
1793-1796
1 pak
4
Copie-Brieven aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland en Zeeland en andere stukken betreffende het verzoek der Zeventien om de Compagnie door het waarborgen van de door hen opgenomen anticipatiepenningen en nieuw uit te geven obligatieleningen, door subsidiën enz van finantieëlen ondergang te redden
1782 februari 21-1794 december 19
1 deel
4A
Copie-Bericht aan de Staten-Generaal op de memorie van Spanje omtrent de vaart naar Indië om de Kaap de Goede Hoop
1787 juni 16
1 stuk
5
Klad-Brief aan de Kamer Zeeland over de verzending van depêches naar Engeland met een cartelscheepje van Scheveningen
1795 mei 13
1 stuk
6
Minuut-Commissoriaal rapport aan de Zeventien naar aanleiding van den brief der Staatcommissie aan hen 29 october 1793 over de uitzending van maart- manschappen naar Indië
1794?
1 stuk
7
Stukken betrefffende het verhandelde in de vergaderingen in zake het verzoekschrift van W. Hoogland, schipper van den in 1761 van China teruggekeerden bodem Kronenburg, om hem zijne ingehouden gage en premie uit te betalen
1774 april 11-1795 mei 9
1 omslag
8
Aanteekeningen enz omtrent het verhandelde in de vergaderingen in zake de verzoeken van H. Breton om ontslag en teruggave van zijn, van wege de tekortkoming in de Groote geldkas te Batavia, in beslag genomen contanten en goederen, goedkeuring van zijn waarneming van den post van directeur-generaal, waaruit hij ongevraagd was ontslagen, uitkeering der aan hem verschuldige gage enz.
1784 november 11-1794 mei 28
1 omslag
9
Korte notulen van de besognes dat door de Zeventien benoemde commissie tot de secreete zaken
1794 maart 4-1794 september 19
1 omslag
10
Minuut-Uitgaande brieven van de comissie tot de secreete zaken over de vaart van Nederland naar Indië en terug
1794 maart 3-1795 juni 8
1 omslag
11
Copie-Extract-resoltiën voor de commissie tot secreete zaken
1793 november 19-1793 december 30
1 omslag