Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

2º    Haagsche Besognes
12
Korte notulen van de vergaderingen van 1793, en lijst van de zaken, door de Zeventien aan hen gerenvoyeerd