Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

5°    Bestuur der Compagnie
74
Copie-Instructiën voor Gouverneur-Generaal en Raden
1617, 1632, 1656
1 deel
Met alphabetisch repertorium