Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

6°    Rechtswezen der Compagnie
Zie ook de nummers 99, 103, 106
75-77
Copie-Nieuwe Statuten van Batavia
1766
3 delen
Elk deel bevat een inhoudstafel, het eerste deel bovendien een alphabetischen index op de drie deelen
75
Deel 1
76
Deel 2
77
Deel 3
78-79
Bijvoegselen en veranderingen in de Nieuwe Statuten van Batavia, getrokken uit de resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden enz. over 1 october 1756 tot 31 januari 1774.
Met alphabetischen index
78
Deel 1
79
Deel 2
80
Corte maniere van procederen in het rechtsgebied der Compagnie in Indië, zoo in het civiele als crimineele
18de eeuw
1 stuk
81
Cheribonsche papakkum off wettboek, ingevolge de besluiten van Resident en Raden te Cheribon van 17 December 1764 en 4 Februari 1765 door eenige inlandsche toemmengoengs en djaksa's uit verschillende oude papakkums geëxtraheerd en te saemen gesteld. (Javaansche tekst en Nederlandsche vertaling. )
1768
1 deel
Met alphabetischen index en inhoudstafel - Dit wetboek is naar een ander handschrift uitgegeven door dr. G. A. J. Hazeu in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,deel LV, stuk 2