Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

7°    Finantiën der Compagnie
82
Aanteekeningen omtrent resolutiën van de Zeventien op het stuk van de uitdeelingen van specerijen
1792 mei 5-1794 juni 20
1 stuk
83
Extract-Resolutiën van de Staten van Holand en andere stukken bettreffende den geldelijken onderstand van staatswege aan de Compagnie verschaft
1791 juli 16-1794 october 11
1 omslag
84
Formulier van een vier-procentsbankrecepis, groot 1000 gulden, ten laste der Compagnie
1793
1 stuk
85
Extract-Brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan de Zeventien over de liquidatie der retouren van 1793
1793 april 12
1 stuk
86
Finantieële Staat-generaal van de respectieve Kameren van de Oost-Indische Compagnie gesloten, onder dato 31 Meij 1795