Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

8°    Handel en scheepvaart der Compagnie
87
Copie-Voorwaarden, waarop de Compagnie zich bereid verklaart om, overeenkomstig de resolutiën der Zeventien van 29 Maart 1791, 30 november en 5 december 1792, tegen betaling van vracht goederen van particulieren over te voeren van Nederland naar Indië en de Kaap en vice versa
88
Stukken betreffende de bezwaren, in Engeland gemaakt, om onze Oostindische schepen tegelijk met de hunne onder Engelsch convooi naar Indië te laten vertrekken
1794 maart 21-1794 april 1
1 omslag
89
Engelsche parlementsactes betreffende de uitvoering der Orders in Council over den handel en de vaart van uit Nederland op Britische havens
1795 maart 16-1795 mei 22
1 omslag
90
Stukken betreffende het verzoekschrift der firma Hope en C°. aan de Staten-Generaal om over de lading van het voor Duinkerken bestemde, maar te Texel binnengevallen schip The Illustrious President naar welgevallen te mogen beschikken, en het verzet tegen zijn inwilligheid van de zijde der Compagnie
1793-1794
1 omslag
91
Stukken betreffende de zending van den Bewindhebber J. C. Hartsinck naar Portugal in zake het te Lissabon binnengevallen retourschip De Phoeniciër
1793
1 omslag
92
Stukken omtrent het binnenkomen der retourschepen, de betaling van hun bemaning, de aanhouding der medegebrachte ongepermitteerde goederen enz
1793
1 omslag