Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

9°    Millitaire zaken
Zie ook de nummers 95, 96
93
Stukken betreffende de verstrekkingen in Indië en aan Kaap van manschappen en andere behoeften aan de van 1783 tot 1794 derwaarts gezonden oorlogschepen van den Staat
94
Copie-Vertoog aan den gouverneur van Ceilon I. W. Falck van J. Brohier tot wederlegging van de bezwaren, door de Bewindhebbers ingebracht tegen de afmetingen van eenige door hem gegoten stukken geschut
1777 november 6
1 stuk