Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

10°    Java
Zie ook de nummers 40, 115, 117
95
Opgaven en aanteekeningen betreffende het geschut aan de Kaap en op Ceilon en de sterkte van de garnizoenen te Batavia en op Ceilon
1787 januari, 1792 juni 30 en ?
1 omslag
96
Copie-Vertoog aan Gouverneur-Generaal en Raden van ? over hetgeen behoort te worden gedaan, ingeval Batavia tegen een overmachtigen aanval der Engelschen geen stand mocht kunnen behouden
1796
1 stuk
97
Copie-Reglement van Gouverneur-Generaal en Raden op de lijkstatiën en begrafenissen te Batavia
1775 februari 10
1 stuk
98
Copie-Rapporten aan Gouverneur-Generaal en Raden van den Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander N. Engelhard over de Jacatrache en Preangerlanden
1792 maart 5-1792 december 3
1 deel
99
Extract-Resolutie der Staten-Generaal, inhoudende hun beschikking op het verzoek van den oud-gezaghebber te Japara P. Goodschalck om cassatie van het crimineele vonnis, door den Raad van Justitie te Batavia tegen hem gewezen
1712 mei 23
1 stuk
100
Copie-Prongolatie van het octroij van d'amphioensocieteit te Batavia
1753 augustus 20
1 stuk
101
Stukken betreffende den Chineezenmoord te Batavia.
1740 October 18 - 1741 October 30
1 stuk