Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

11°    Sumatra's Westkust
102
Copie-Memoire van overgave van het commandement van Sumatra's Westkust door F. van de Wall aan de C. L. Senff
1761 juni 25
1 deel
Hierin ook een copie-rapport van Van de Wall aan gouverneur-Generaal en Raden over de pepercultuur aldaar van 15 april 1759, zie nummer 102*
102*
Copie-Rapport aan den Gouverneur-Generaal van den commandeur van Sumatra's Westkust F. van de Wall over de pepercultuur aldaar
1759 april 15
 
Hierin ok een copie-memorie van overgave van genoemd commandement door de Van de Wall aan C. L. Senff van 25 juni 1761, zie nummer 102